Listopad 2009

Má ZmYseL poKRačoVaŤ?

8. listopadu 2009 v 14:33
Ahoj DLho SOm tu NEbOLA anImE máM stáLE rada xD ale neviem či má ZMySeL pokRAčovaŤ zo STránkou..a preto SA pýTAm Áno-Nie AK máTE nieJAké nápaDY tak ich prOSíM tiež NApíŠte do KOmentárov :D ĎAKujem...a eŠte sa vás spÝtam aK by TáTo stránKA pokRˇAčoVAla mala BY byŤ zaMEraná NA jednO anIME alebo na všETKy :D pls komentíky ĎakujEM..